Atenció psicopedagògica

El pla de treball en l’àmbit de la psicopedagogia té com a objectiu principal ajudar als alumnes a superar les dificultats i els problemes d’aprenentatge que es puguin presentar.

Per determinar aquestes dificultats i/o problemes, es fa una entrevista prèvia amb els pares o tutors del nen/a per fer una recollida de dades significativa que ens ajudaran a determinar i a ajustar el diagnòstic. En les sessions de teràpia es treballen diferents mètodes didàctics i pedagògics a fi de millorar el rendiment dels alumnes.Els diagnòstics als quals des d’aquest servei donem resposta s’engloben dins les dificultats i els trastorns d’aprenentatge , la dislèxia, la discalcúlia, TDH,TDHA, trastorn de l’espectre autista, alteracions de conducta, gestió de conductes agressives, educació emocional a més de molts alttes problemes d’aprenentatge.