Logopèdia

Disciplina tant educativa com sanitària que ofereix la prevenció, el diagnòstic i el tractament de totes les patologies relacionades amb els trastorns de la comunicació, deglució veu, entre d’altres.

El ventall de pacients que atenem és molt ampli, ja que comprèn des dels infants amb una atenció precoç fins a gent gran amb demència.

Es fa un primer contacte amb el pacient i la família és per a fer una anamnesi i respondre el motiu de la consulta. Seguidament, es passen diferents tests i/o proves per tal de corroborar la patologia i fer un diagnòstic diferencial. Un cop determinat el diagnòstic diferencial, s’inicia el tractament pertinent.

Trastorns del desenvolupament:

– Retard en l’adquisició del llenguatge

– Dislàlies.

– Disfèmia.

– Dificultats en la lectoescriptura (dislèxia)

Trastorns adquirits:

– Afasia

– Alexia o agrafia

– Agnòsia

– Apràxia

– Dificultats en l’atenció.

Trastorns de la parla:

– Anàrtria – disàrtria

– Dislàlia

– Retard en la parla

– Trastorn específic de llenguatge

– Disfuncions orofacials

– Deglució atípica

Trastorns de la veu:

– Disfonies orgàniques.

– Disfonies funcionals

– Paràlisi cordal.

Trastorns associats a altres patologies:

– Disfuncions orofacials

– Deglució atípica